نمایشگاه کانتون 123 موفق به انجام شد

- May 09, 2018-

نمایشگاه کانتون 123 موفق به انجام شد

در طول دوره 123 نمایشگاه کانتون، ما بیش از حد مشغول به روز رسانی وب سایت است. اما ما واقعا خیلی زیاد بودیم.

ما بسیاری از مشتریان جدید را در غرفه ما ملاقات کردیم. آنها منافع خود را در محصولات ما نشان می دهند. البته مشتری های قدیمی به غرفه ما می آیند تا در مورد موارد جدید ما بدانند.

blob.pngblob.png

ما به تازگی آیتم های جدید را در سال 2018 ترویج می کنیم.

blob.png