مته آتش

- Jun 15, 2018-


مته آتش

در روز 14 ژوئن، کارخانه ما یک ابزار آتش نشانی را برای بالا بردن آگاهی حفاظت از آتش خود برگزار کرد.

382300630482152040.jpg

134154868148397509.jpg

498597294997766200.jpg