نمایشگاه کانتون 124

- Oct 25, 2018-

124 نمایشگاه CANTON FAIR

این بار ما در نمایشگاه کانتون برگزار خواهیم شد و با یکی از توزیع کننده YIOU ما، غرفه شماره 5.1E2627، نمونه های محبوب ما با نمونه های خود در نمایشگاه نمایش داده خواهند شد. من در 23-25 اکتبر حضور خواهم داشت. اگر شما برنامه ریزی برای دیدار با ما، لطفا قبل از برنامه خود را به من اطلاع دهید، من به شما در غرفه صبر میکنم، به زودی منتظر ملاقات شما خواهم بود. پیوست شده است کاتالوگ جدید ما برای شما مرجع.

image