مراسم افتتاح تایژو بایکه زیستی فنی شرکت با مسئولیت محدود

- Jan 25, 2018-

تایژو بایکه زیستی فنی شرکت با مسئولیت محدود رسما در 16 Jan 2018 شد.

blob.png

این شروع جدید برای شرکت ما است.